Teoria obwodów, sygnałów i bloków logicznych

<<– wróć do spisu

rozdział drugi: Teoria obwodów, sygnałów i bloków logicznych

prąd elektryczny:
Czym w takim razie jest ten prąd… pisałem wcześniej o przepływach. Prąd płynie przez obwód… prąd płynie… tak naprawdę prąd nie płynie, tak naprawdę nawet się nie rusza, z naszego punku widzenia. Może zacząć powinienem od powłoki walencyjnej atomów, kwazicząstek, pozytonów i stanach kwantowych. To wszytko jednak możesz wyczytać w specjalistycznych źródłach, więc nie będę zanudzać. Istotą dla nas niech będzie to, że ładowanie atomów metali do wyższych stanów energetycznych i ich jonizacja prowadzi do przekazywania ładunku zgodnie z kierunkiem przepływu potencjału w przewodniku – przepływu prądu elektrycznego a jego moc (czyli możność do zrobienia czegoś) zależy od tego ile jej jest (A) i jak mocno napiera (V). Napięcie czasem bywa nazywane „siłą elektromotoryczną” lub „ciśnieniem elektrycznym”.

rezystancja:
przeciw-siłą przeszkadzającą w niezakłóconym przepływie jest opór przepływu. To rodzaj tarcia pomiędzy atomami i elektronami w materii, wskutek czego powstaje ciepło. Istnieje matematyczna zależność pomiędzy przepływem i rezystancją. Taka sama jak pomiędzy kolorem białym i czarnym czy ruchem i bezruchem. Zauważył to George Simon Ohm w 1825 roku. Prawo Ohma jest podstawą każdej pracy z elektrycznością prądu stałego, dzięki temu można przeprowadzić skuteczną (prawdziwą) diagnozę elementów obwodu bez konieczności ich demontażu (wylutowania). Wystarczy znać napięcie i natężenie by poznać opór (rezystancję) lub dowolnie w wariacji powyższego. W takich przypadkach dość łatwo przewidzieć co i gdzie się zepsuło. O przykładach zastosowania matematyki i fizyki matematycznej w diagnostyce napiszę innym razem (zaplanowałem oddzielny post, w zakładce blog )

natężenie prądu jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia I = U / R

I – prąd płynący przez obwód w amperach (A)
U – przyłożone napięcie w woltach (V)
R – opór w Ohmach (Ω)

Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia ” U ” i natężenia ” I ” wyraża się wzorem: U= I • R

odwrotnością rezystancji jest konduktancja – podatność do przepływu prądu.

wat
ilość pracy jaką może wykonać porcja energii. W = A • V

prąd stały
elektryczność pochodząca z baterii lub po przejściu (wygładzeniu) w transformatorze. Stały: oznacza jednokierunkowy i płaski w obrazowaniu graficznym. Minus (-) stanowi nadmiarowy ładunek elektryczny, Plus (+) stanowi niedobór ładunków. Prąd przepływa od (-) do (+) z powodu naturalnej potrzeby do skorygowania równowagi ładunków (zmierza do: tyle samo po lewi i prawej stronie równania)

kondensator <> cdn